Security Awareness

Security awareness: wat is het en waarom is het belangrijk? + 3 handvaten

Hoe maakt u uw medewerkers bewust van de risico’s die er kleven aan online werken? Security awareness anno nu is absoluut breder dan ‘let op als je een verdachte mail krijgt’. Juist nu we massaal thuiswerken vanwege de coronapandemie, is veilig werken en security awareness bij medewerkers van groot belang. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Hoe u uw medewerkers het beste waarschuwt tegen de reële risico’s van hun online gedrag? We
geven u graag een paar handvatten in deze blog.

Wat is security awareness?

Security awareness draait om de mate waarin medewerkers van een bedrijf zich bewust zijn 
van de veiligheid van hun online gedragingen. Bij veiligheid gaat het dan om cybersecurity, 
dus om het veilig stellen van de (online) werkomgeving en alle data en devices die daartoe 
behoren.  
Security awareness speelt een cruciale rol in de veiligheid van een bedrijf en de data en 
devices van dat bedrijf. Datalekken zijn bijvoorbeeld in 83% van de gevallen het gevolg van 
(verkeerd) menselijk handelen in een bepaalde situatie. Een ander onderzoek noemt zelfs een 
percentage van 95%: zoveel cybersecurityproblemen zijn veroorzaakt door een menselijke 
fout.  
Juist vanwege deze hoge percentages is er grote winst te behalen op het gebied van
cybersecurity door bij medewerkers bewustwording te creëren van de risico’s van
bijvoorbeeld onvoorzichtige omgang met bedrijfsgevoelige informatie.

Waarom steeds meer bedrijven wakker (zouden moeten) liggen van online gevaren

Wie denkt dat het ‘wel meevalt’ met de veiligheidsrisico’s die zijn bedrijf loopt door toedoen 
van medewerkers, doet er goed aan de cijfers eens te bekijken. Enkele cijfers die de 
noodzaak van security awareness duidelijk onderstrepen:
  • 1 op de 4 werknemers zegt dat hij/zij op het werk weleens op een phishingmail heeft geklikt. Vaak gebeurt dat doordat hij/zij afgeleid is;
  • Cyberaanvallen staan in de top drie van bedrijfsrisico’s;
  • Verkeerd teruggelegde of weggezette devices: dat is in 64% van de gevallen de oorzaak
van een verloren device. Slechts 36% van de devices gaat verloren door diefstal.
Dit zijn slechts enkele cijfers, bedoeld om beknopt te laten zien hoe groot de rol van
medewerkers is in de veiligheid van (de data van) bedrijven. Aan het derde voorbeeld is te
zien dat security awareness niet enkel betrekking heeft op de online omgang met gegevens,
maar ook alles te maken heeft met een gestructureerde en verantwoorde offline manier van
werken.

Security awareness binnen uw organisatie: 3 handvaten

  • Wijs medewerkers voortdurend op de veiligheidsrisico’s
Geef statistieken, zoals de genoemde feiten hierboven, maar vergeet ook geen duidelijke 
voorbeelden te geven. Een kreet als ‘werk veilig!’ is veel minder tastbaar en concreet dan 
‘Bewaar je wachtwoorden nooit op een fysieke plek!’. Bedenk ook: herhaling is de beste 
leermeester. Ieder kwartaal of ieder halfjaar een themaweek aan security awareness 
besteden is bijvoorbeeld een goed idee.
  • Houd security awareness levend op de werkvloer
Ga en blijf in gesprek met medewerkers en draag oplossingen aan voor problemen die zij 
hebben. Vraag expliciet aan werknemers tegen welke problemen op het gebied van veiligheid 
zij aanlopen. Vinden zij het bijvoorbeeld lastig om wachtwoorden op een veilige manier op te 
slaan? Missen zij specifieke informatie over veilig werken in de cloud? Door naar uw 
medewerkers te luisteren, lokaliseert u zwakke plekken in uw cybersecurity en pakt u deze 
doelgericht aan.
  • Beïnvloed waar mogelijk
Geef zelf het goede voorbeeld door geen gevoelige informatie te laten slingeren en 
verantwoord om te gaan met (het delen van) inloggegevens. Zorg er daarnaast voor dat 
laatste updates krijgen.

Veilig werken begint bij een veilige online werkplek

Veilig werken begint bij een veilige basis. Juist nu thuiswerken aan de orde van de dag is, is 
het van groot belang gebruik te maken van een veilige online werkomgeving. 
Voor vrijblijvend advies op het gebied van cloudwerkplekken neemt u contact op met Grip op 
IT. Wij zijn gespecialiseerd in online werken en helpen u graag aan een veilige cloudwerkplek 
op maat die past bij uw onderneming.