ICT innovatie

ICT innovatie: hoe komt het dat innovatie in de ICT vaak zoveel voeten in de aarde heeft?

ICT en innovatie zijn nauw met elkaar verbonden: zonder ICT geen innovatie. ICT is nodig om innovaties goed te kunnen implementeren in het digitale werkveld waarvan we vandaag de dag deel uitmaken. Als het op ICT aankomt, blijkt innovatie echter vaak haken en ogen te hebben bij veel bedrijven. Maar hoe komt het dat we ICT innovatie zo moeilijk te verwezenlijken vinden op de werkvloer?

Veel vakgebieden ‘hobbelen achter de praktijk aan’

Bij veel vakgebieden is het zo dat ze achterlopen op de praktijk. Dit is bijvoorbeeld het geval binnen het recht: de wet is vaak een reactie op een situatie die zich heeft voorgedaan en die nog niet beschreven of vastgelegd was in de wet.

Juist doordat de wet achterloopt op het leven van alledag, dat zich aldoor ontwikkelt en dus steeds nieuwe situaties oplevert, is er de jurisprudentie. Dit is het geheel van alle reeds gedane uitspraken door rechters in eerdere rechtszaken. In zaken waarvoor nog geen wet is, wordt vaak teruggegrepen op de jurisprudentie: de uitspraak die een rechter eerder deed in een vergelijkbare situatie, biedt houvast in de bepaling van de te varen koers in de huidige, nieuwe situatie.

 

Innovatie binnen ICT: de voortrekkersrol van ICT

ICT is op het gebied van innovatie een uniek vakgebied: waar het bij veel vakgebieden geaccepteerd is dat ze achterlopen op de praktijk, is dat bij ICT vaak niet het geval. Van ICT verwachten we (ook, of juist) dat het problemen of uitdagingen vóór is, dat het problemen oplost waar men nog niet tegenaan is gelopen.

Hoewel de gemiddelde ondernemer of manager die midden in een moeizame implementatie van een innovatief ICT systeem zit het misschien anders beleeft, is ICT inderdaad een innovatieve sector. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in Nederland tussen 2016 en 2018 37% van alle bedrijven innovatief bezig is. De ICT als sector maakt een uitschieter naar boven: ruim twee derde van de ICT bedrijven was innovatief bezig, zo’n 68%. Hieruit blijkt dat ICT bedrijven duidelijk innovatiever te werk gaan dan het gemiddelde andere bedrijf.

 

Waarom verloopt een ICT innovatie vaak zo moeizaam?

Binnen de ICT is men dus duidelijk innovatief bezig, maar hoe zit het dan met de ICT innovatie binnen non-ICT bedrijven? Daar heeft een ICT innovatie vaak heel wat voeten in de aarde. Hoe dat komt?

 

1. Mensen zijn gewoontediertjes

Als we iets al een paar jaar lang op manier X doen, zijn we meestal niet dolenthousiast als we het ineens op manier Y moeten gaan doen. We wennen aan onze eigen strategieën en werkprocessen. Een nieuw ICT systeem is bij veel werknemers dan ook geen welkome afwisseling, maar eerder een ongewenste verstoring van de dagelijkse gang van zaken.

2. Het ontbreekt vaak aan een duidelijke visie of strategie

‘We stappen over op een nieuw ICT systeem omdat we overstappen op een nieuw ICT systeem’: dit is nogal eens hoe een ICT innovatie aanvoelt voor medewerkers. Zonder duidelijke visie of strategie (waarom stappen we over op een nieuw ICT systeem? Welk probleem lost dit nieuwe ICT systeem op? Waar brengt dit nieuwe ICT systeem ons?) zal er weinig enthousiasme zijn voor een ICT innovatie op de werkvloer. Misschien wil het management dan wel een nieuw systeem omdat uit praktijkonderzoek blijkt dat medewerkers 34% efficiënter werken met dit systeem, de medewerker zelf ziet dit voordeel niet. Hij vraagt zich af: ‘What’s in it for me?’.

3. De implementatie van ICT innovaties krijgt vaak niet voldoende aandacht

Een ICT implementatie is niet iets wat je ‘even tussendoor doet’. Het vraagt om een gedegen voorbereiding, om iemand die eindverantwoordelijk is, om een duidelijke planning en een back-up voor het geval er complicaties optreden. Het gaat daarnaast niet alleen om een vlotte overgang van het oude naar het nieuwe systeem, maar ook om cybersecurity : u wilt de digitale werkplek te allen tijde veilig houden.

 

ICT specialist beheert uw ICT innovatie

Grip op IT is een ICT dienstverlener  die zijn expertise graag voor uw ICT innovatie inzet. Wilt u op een toekomstbestendige, zinvolle manier innoveren op het gebied van ICT, dan geven wij u hierover graag advies. Wij luisteren naar uw wensen en naar de manier waarop u nu tegen de grenzen van uw huidige ICT systeem aanloopt.

Neem vrijblijvend contact met ons op en kies voor een nuttige en duurzame ICT innovatie die u en uw medewerkers helpt efficiënter en gemakkelijker te werken.